DOJRZALI LIDERZY, ZDROWE ZESPOŁY

Podróż w świat inspirującego przywództwa

POMIĘDZY CIEPEŁKIEM A PANIKĄ. Znajduj zdrowy kompromis pomiędzy „kopem rozwojowym” a naturalną potrzebą bezpieczeństwa.

POMIĘDZY STRATĄ A ZYSKIEM. Redukuj mechanizmy obronne. Pokazuj, co zespół może zyskać i sam nie bój się utraty.

POMIĘDZY ELASTYCZNOŚCIĄ A SPÓJNOŚCIĄ. Unikaj pułapki kameleona. Nazwij własny, preferowany styl zarządzania i go udoskonalaj; tylko wtedy będziesz wiarygodny.

POMIĘDZY POWAGĄ A NATURALNOŚCIĄ. Pokaż ludzką twarz szefa. Nie obawiaj się potknięć: konstruktywnie i z humorem podchodź do porażek.

POMIĘDZY INTERESEM ZESPOŁU I ORGANIZACJI. Przygotuj się na samotność lidera. Często lider jest skazany na własną intuicję i indywidualną inicjatywę. Nie uciekaj od trudnych decyzji.

Do pobrania: icon-pdf pdf icon-ppt ppt