PODRÓŻ LIDERA: 3 FUNDAMENTALNE PYTANIA

ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Pytanie 1: Dlaczego ktokolwiek miałby za tobą podążać? W zawodowym sporcie naturalnym jest to, że profesjonalny zawodnik zatrudnia coacha, płaci mu, i zwalnia go, jeśli owoce tej współpracy są niezadawalające. Co by było, gdyby ten mechanizm przenieść do biznesu?

Pytanie 2. Za kilka lat: jak ludzie mają wspominać ciebie, jako szefa? Ludzie mają prawdziwe, głębokie potrzeby, do których lider w bardzo prosty sposób może nawiązać – i długotrwale zmotywować osoby, które go otaczają.

Pytanie 3. Czy na pewno jesteś gotowa / gotów,  aby wziąć „na klatę” rolę lidera? Na przykład, czy jesteś gotów na podejmowanie odważnych i uczciwych decyzji – nawet, jeśli pociąga to ryzyko w relacjach z członkami Twojego zespołu?

Do pobrania: icon-pdf pdf icon-ppt ppt