Szymon ponownie prelegentem na kongresie ATD w USA